Masterclass Corinne Noordenbos - Een geschoold oog ziet meer!

1 / 3

Momenteel volg ik samen met diverse andere fotografen de Masterclass van Corinne Noordenbos (Corinne Noordenbos en Biografie Corinne Noordenbos ).
Doel van de bijeenkomsten is het bouwen aan een serie door middel van een gestructureerd werkproces. Het gaat hierbij om conceptuele documentaire fotografie. Hierbij neemt de fotograaf de tijd nemen om te komen tot de essentie van een verhaal op basis van het verzamelen van informatie en maken van beelden. De fotograaf verdiept zich in de actualiteitswaarde en hoe dit de tijdgeest weergeeft. Hoe draagt het bij aan onze kennis en inzicht in de wereld waarin wij leven is de kernvraag.“BEELDEN WILLEN VERBEELDEN, IN PLAATS VAN AFBEELDEN” — Corinne NoordenbosInsteek in de benadering is om telkens af te wisselen tussen het fotograferen op basis van intuïtie en het reflecteren op basis van ratio. Bij de reflectie is dan met name aandacht voor het Wat en Hoe. Wat verbeelden de foto's en hoe is dan in beeld gebracht. In de praktijk blijkt het heel lastig te zijn om dit, zeker voor je eigen foto's, scherp te krijgen. Samen er over praten helpt echter wel en maakt duidelijk waarom sommige foto's elkaar versterken en andere niet of veel minder. Determineer wat de fotograaf gezien heeft en benoem het.

Door collecties te maken en die op de muur te hangen krijg je nieuwe inzichten. Je kunt dichtbij staan maar ook flink afstand nemen (en dat is bij foto's op een tafel niet mogelijk). Onbewuste aspecten van foto's worden hierdoor meer expliciet en de beeldtaal wordt helder. Probeer te kijken vanuit de fotograaf en niet te beschouwen vanuit de kijker. Verras jezelf als fotograaf en ga op zoek naar meer vormen van het hoe; kom uit je comfortzone. Begin ruim en experimenteer, zorg voor variatie.

Op de correspondent nog een interview met Corrine Noordenbos en verder nog een publicatie waarin nader ingegaan wordt op de drie basisvragen.“DOOR NAAR CONTACTVELLEN TE KIJKEN, KIJK JE NAAR DE FOTOGRAAF EN NIET NAAR DE BEELDEN.” — Corinne Noordenbos